top of page

Group

Public·15 members
Svyatoslav Gromov
Svyatoslav Gromov

Seotud Artiklid: "maandatud"Lisaväärtuse andmiseks läbiviidavad auditid on seotud organisatsiooni ja selle huvigruppide eesmärkidega, nendega arvestatakse nii siseauditi aasta tööplaani koostades kui ka konkreetseid auditeid kavandades.
Seotud artiklid: "maandatud"Need teemad on praegu aktuaalsed, sest Eesti kultuuri- ja kultuuriga seotud majanduspoliitikas ei ole seni kujunenud arusaama, kuivõrd suurt rolli mängib kultuuri ökosüsteemis digitaalsus. On räägitud ainult lihtsatest ja taktikalistest küsimustest, näiteks, kas Eesti kultuuripärandit peaks digitaliseerima või mitte, ja seda juttu mäletan umbes 1996. aastast. Põhiseaduspunkt kuus ütleb, et Eestis räägitakse eesti keelt. Väga suur osa meie elust toimub nutiseadmetes, aga need ei räägi siiani meiega eesti keeles.


1996. aastal, kui praegusest elust ei olnud veel ettekujutust, olid paljud digimaailmaga seotud küsimused juba väga teravalt püstitatud, eeskätt kultuuri seisukohalt. Maailm on sellest ajast kohutavalt muutunud. Tollal oli Rotterdam ja üldse Holland väga suur uue meedia keskus, aga meie koostöö ja eesti kunstnike alggrupikese vaimustus lõppes just selle šoki tõttu, et utoopiline suhestatus virtuaalmaailmaga osutus läbikukkumiseks. Kogu järgnenud edasiminek baseeruski majandusel, pangandusel, müümisel, ostmisel ja meeletult suurel rahal, nii et ega kunstnikel siin suurt teha ei olnud.


Hallik: Hiljuti toimus maailma suurim üritus mängukeskkonnas Fortnite. See oli kontsert, kus osales üle 12 miljoni inimese oma avataridega. Kui nüüd järjest rohkem selliseid üritusi kolib mängukeskkondadesse, siis on ääretult oluline, et ka Eesti kultuuriga seotud sarnased ettevõtmised oleksid kuidagi mõtestatud ja et meie loojad oleksid ka seal kuidagi esindatud. Kui me praegu ei valmistu selleks, et eesti kultuur oleks ka 50 aasta pärast digitaalselt kättesaadav, siis võime jääda üleilmselt kaotajaks ja tarbime 50 aasta pärast kõik Aasia loojate maailma.


Sildna: Mitmed tehnoloogiaettevõtted, kes on tahtnud muusikavaldkonnaga koos ühisettevõtmisi luua, on samuti põrganud selle vastu. Nad ütlevad, et kuulge, teie autorikaitsemehhanismid on liiga keerulised. Selleks et saada viieminutilise loo kasutamise kokkulepe, tuleb maksta teatud tasud ja asuda keerulistesse läbirääkimistesse kuni viie organisatsiooniga. Lihtsam on sellega mitte tegeleda. Lihtsam on osta sobiv loojupp online-kataloogist. Viimasel kümnel aastal pole olnud ühtegi muusikakonverentsi, kus poleks räägitud arhiivide ühildamisest, digitaalsest globaalsest ühendatud arhiivist ja autorite ühingute koostööst. Ma ei usu, et keegi selle ühildamiseni päriselt jõuabki. Kogu see valdkonna äristruktuur on välja kujunenud aastate jooksul kihtide kaupa. Ka Euroopa digitaalse ühisturu suured raskused olid seotud sellega, et õigused on litsentseeritud riikide kaupa erinevalt, mitte üleilmselt ega üle Euroopa. Nende õigustega töötamine on paras käsitöö, aga see süsteem on aastate jooksul üles ehitatud meie autorite kaitseks, nii et ei saa lihtsalt olla kriitiline ja öelda, et jube tüütu. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page